Dragonfly™ OPTIS™ Imaging Catheter

Ordering Information

Ordering Information

DragonFly™ OPTIS™ Imaging Catheter
Catalog NumberDescription
C408646Dragonfly OPTIS Catheter Kit (catheter, DOC cover, 3 ml syringe)

MAT-2115051 v1.0